Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Egyesületek Civil Szerv. képes leírás - Hévíz.tlap.hu
részletek »

Egyesületek Civil Szerv. - Hévíz.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: heviz.tlap.hu » Egyesületek Civil Szerv.
Keresés
Találatok száma - 6 db
Hévíz Turizmus Marketing Egyesület

Hévíz Turizmus Marketing Egyesület

Hévíz Turizmus Marketing Egyesület hivatalos oldala. Az egyesület célkitűzései: A HTME által képviselt marketingszemlélet, amellett, hogy a hosszú távú tervezést tartja alapvető feladatának, nem téveszti szem elől a piac folyamatosan változó igényeit sem. Ez egy olyan szilárd és fix értékekkel rendelkező település esetében mint Hévíz városa, nem csupán az éppen aktuális fogyasztói igényeknek való feltétlen megfelelést jelenti, hanem sokkal inkább képvisel egy a jelen erőforrásaira támaszkodó, imázs-orientált, proaktív szemléletet. A gyógy- és termálvizekre épülő helyi egészségturizmus versenyképességének fontos eleme a hagyományos gyógyturizmus és a hozzá kapcsolódó komplex szolgáltatások, valamint a modern wellness-turizmus közötti egyensúly megteremtése.

Musica Antiqua Együttes

Musica Antiqua Együttes

A Musica Antiqua Együttes 1977-ben alakult Hévízen Adorján József karnagy úr vezetésével az Illyés Gyula Általános Iskola tanulóiból és elsősorban a régi zene előadását tűzte ki célul. A kamarazenekar jellegzetes, egyedi hangzását a furulyák és a vonós hangszerek hangszíneinek keveredése határozza meg. Hangversenyeiken reneszánsz, barokk és klasszikus zenét tolmácsolnak, korhű reneszánsz kosztümökben.

Polgárőr Egyesület Hévíz

Polgárőr Egyesület Hévíz

Országos Polgárőr Szövetség honlapja. E honlap, nem csak a közel 90 ezer polgárőrnek, és az őket tömörítő közel 2000 egyesületnek készült, hanem mindenkinek, aki érdeklődik az ország legnagyobb civil szervezete iránt, amely Európában egyedülállóan - hungaricumként - társadalmi munkában, szabadidejét feláldozva, ingyen és bérmentve dolgozik a közrendért, közbiztonságért, a bűncselekmények megelőzéséért. A magyar közbiztonság és bűnmegelőzés már nem képzelhető el a Polgárőrség nélkül.

Széchenyi István Polgári Kör Egyesület

Széchenyi István Polgári Kör Egyesület

Alapítva: Hévízen, 2002. júniusában Az Egyesület célja: A nemzeti kultúra ápolása, a keresztény nemzeti, polgári értékek Védelme. Elkötelezett magyarságtudat a család és a kulturális értékek erősítésében, valamint a környezet védelmében. E célok elérése érdekében ismeretterjesztő előadásokat, valamint vitafórumokat szervez. Széchenyi gondolatához igazodva tesszük a dolgunkat: ...csak az érti hazafias kötelességeit józanul, ki a hiányt, csorbát látja, de azon egyszersmind tehetsége szerint segíteni is törekszik Eddig 55 nagysikerű, nyilvános előadást szerveztünk, elesett embereket, egyházat, magániskolát, művészeti alkotást anyagilag is támogattunk. Hévíz környezetvédelmében aktívan részt vettünk és a továbbiakban is részt fogunk venni. Tovább fogunk dolgozni egy olyan polgári Magyarországért, ahol öröm lesz megszületni, tanulni, dolgozni, nyugdíjasnak lenni és nem utolsó sorban gyógyulni.

Városvédő és Fejlesztő Kulturális Egyesület

Városvédő és Fejlesztő Kulturális Egyesület

Egyesületünk 2000. márciusában alakult 12 alapító taggal azzal a céllal, hogy segítse Hévíz város építészeti és természeti értékeinek megőrzését, korszerű és esztétikus fejlesztését, szépítését, ápolja a hagyományait, erősítse a lakosság szülőhelyének, otthont adó környezetének szeretetét. Azokat tömöríti, akik mindezen célokért készek önzetlenül tevékenykedni, kiemelten közhasznú szervezet formájában, céljaikat a város polgáraival együttműködve kívánják megvalósítani. Kiemelt célunk a világörökségi rang elérésének elősegítése, együttműködve az Önkormányzattal, gazdálkodó szervekkel, intézményekkel, más társadalmi szervezetekkel. Az egyesület bejegyzése 2000. április 18.-án megtörtént. Mindez az alapszabályunkból is kiderül. Az egyesület taglétszáma ma 38 fő.

Vasutas Segélyező Egyesület

Vasutas Segélyező Egyesület

Az 1875-76-os évben létre jöttek az első vasutas egyesületek. Egyesületünket 1876-ban Majerik János vizsgáló főkalauz és Janik Béla állomásfőnök alapította Magyar Államvasutiak Takarék és Segélyszövetkezete néven. Az egyesületi tagság első elnökének Janik Bélát, ügyvezető igazgatójának Majerik Jánost választotta. Szervezetünk 1952. januárjában egyesült a Vasutasok Családgondozó Országos Egyesületével, és felvette a Vasutas Biztosító Egyesület nevet. A biztosítási törvény előírásai alapján 1997-ben Vasutas Segélyező Egyesületre változtatta nevét. Az egyesület székháza Budapest, VII.kerület István utca 6. szám alatt található, itt működik a központi adminisztráció. Az egyesület megalakulása és működése az emberi segíteniakarás és a közösségben rejlő erő megnyilvánulásának élő példája. A lelkes alapítók, a kis fizetésű vasutasok, megsegítését tűzték ki célul. A vasutasok korán felismerték azt az erőt, amely az egyesülésben rejlik, így taglétszáma egyre emelkedett, és az egyesület évről-évre bővíthette szolgáltatásait. Ennek keretében a kölcsönök nyújtása, és a halálesetére szóló biztosításon kívül egyretöbb szociális segélyt és szolgáltatást vezetett be.

Tuti menü